Търновска книжовна школа

  1. Номер в регистъра: 5

  2. Адрес: пл. „Велчова завера“, 5000 Велико Търново


  3. Координати:

   43.082950, 25.640867


  4. Автор: проф. Никола Хаджитанев


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: „Търновска книжовна школа“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1974 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Сграфито на калканна стена на сграда до входа Гранд хотел „Янтра“. Фигуралната композиция представя Търновската художествена школа, решена е в два цвята – тъмно сиво-черно и охра, третирането на формата е изявено графично-пластично. Много добро изпълнение, полутоновете са разработени чрез щриховане и изстъргване. Мазилката е двуслойна, нанесена от тъмно към светло, в сиво-черния слой се наблюдават ситна фракция бели камъчета (мозайка), които обогатяват неговата текстура.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Сграфитото изглежда в стабилно състояние, с изключенеие на фона непосредствено под покрива, където се наблюдава отделяне на мазилковите слоеве.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Ремонт на покрива, отстраняване на течове, възстановяване на фона, поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: Макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: Неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: