Стражите – Сграфито на панорамна площадка на ул. Стефан Стамболов

  1. Номер в регистъра: 3

  2. Адрес: ул. „Стефан Стамболов“, 5000 ж.к. Варуша-север, Велико Търново


  3. Координати:

   43.084321, 25.638475


  4. Автор: Григор Спиридонов


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: „Стражите“-Сграфито на панорамна площадка на ул. „Стефан Стамболов“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1974 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Сграфитото е второто от двете сграфита разположени от двете страни на панорамна площадка на ул. „Стефан Стамболов“. Представя фигурална композиция, изпълнена в три цвята – черно, червено и бяло, върху щита на десния конник е поместен подпис и година на изпълнение. След извършена реставрация през 2019 г. сграфитото изглежда като направено изцяло на ново, със съвременни материали, но видимо с променен колорит. В лявата част, на фигурата на коня, има нещо като разкривка, където се виждат слоевете нa оригиналното сграфито, в доста по-различна гама, която след реставрацията е кардинално променена. Това е видимо и от архивната снимка от 2009 г.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Като цяло сграфитото е стабилно, по стената се наблюдават петна, като следи от инфилтрационна влага, не може да се прецени дали е от сградата или горе от покрива, но тази промяна на цвета на фона води до такива заключения. Наблюдават се повърхностно опадане на повърхностния слой, както и една липса на мазилкови слоеве достигнала до градежната основа.


  20. Консервация / реставрация: Реставрирано през 2019 г.


  21. Режими за опазване по ЗКН: Отстраняване причинителите на влага, укрепване и стабилизиране на мазилкови слоеве, възстановка на липсите. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: Макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: Неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: