Велчова завера

  1. Номер в регистъра: 4

  2. Адрес: ул. „Капитан Георги Мамарчев“ 18 , 5000 Велико Търново


  3. Координати:

   43.083171, 25.640791


  4. Автор: проф. Никола Гелов


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: „Велчова завера“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1974 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Сграфито, заемащо целият калкан на жилищна сграда, изобразяващо фигурална композиция, развита симетрично по централна ос, изпълнено с четири цвята мазилки полагани последователно от тъмно червено, през черно към охра и бяло.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Сградата със сграфитото е имала конструктивни проблеми и наскоро е била укрепена, около сграфитото и под него е направено укрепване със стоманобетонна рамка и фундамент. По сграфитото са видими много разрушения, както по-нови, така и по-стари, особено в лявата част, горе под покрива и долу в ъгъла, явно причинени вследствие на течове от покрива и капилярна влага. Наблюдават се изцяло липсващи части на сграфитото до градежната основа на стената и разслояване на цветните мазилки. Липсите са оцветени директно върху тухлената основа с цвета на фона. По-новите разрушения са следи от анкериране или от укрепване (захващане) на скелето в самото сграфито, видими по цялата фасада, оливане, натичане и напръскване на сграфитото с цимент и др.


  20. Консервация / реставрация: Има информация за предстояща реставрация на сграфитото.


  21. Режими за опазване по ЗКН: Преценка на състоянието на сграфитото, изготвяне на проект за реставрация от правоспособен реставратор съобразен с оригинала и с цел запазване на неговата автентичност, повърхностно почистване, укрепване, стабилизиране, възстановяване на разрушенията. Отстраняване причините за уврежданията, поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: Макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: Неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: