Напред! Науката е слънце, (Дипломна работа)

  1. Номер в регистъра: 16

  2. Адрес: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Корпус 5, северна фасада, вход „Център Конфуций“, ул. Теодосий Търновски № 2, Велико Търново 5000


  3. Координати:

   43.081435, 25.634499


  4. Автор: Полина Тодорова – специалност ИИ-Стенопис, бакалавър Дипломна работа; Водещ преподавател: доц. Борис Желев


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: „Напред! Науката е слънце“, (Дипломна работа)


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Стъклокерамична мозайка, панели

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 2008 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Като цяло мозайката е здрава, освен няколко части с липсващи тесери, които е възможна да нарочно са махнати/чоплени или са паднали по друга причина. Относно монтажа също няма как да се разбере, дали е монтирана панел по панел или панелите са монтирани на цяла плоскост и тя е захвана за стената. От долу се вижда рамка с метална конструкция, доста корозирала, върху която са монтирани панели. Свързващият материал е или синтетично лепило на мапей синтетично или обикновен цимент.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Почистване, възстановяване на липсващи тесери. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: Макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: Неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: