Екипът работи

100 паметника на монументалното фасадно изкуство (сграфито, мозайка, керамопластика, металопластика и др.), създадени след 1960 година в Бургас, Велико Търново, Пловдив и София обследваха специалисти от екипа към ФБН. Дейността е част от изпълнението на  проект: „Новото наследство. Подходи за опазване и комуникация и опазване на съвременното фасадно монументално изкуство в България“, финансиран от Национален фонд „Култура“. В периода от 25.02. до 05.03. 2022 консерваторите доц. д-р Елена Кантарева-Дечева (консерватор на мозайките в Епископската базилика на Филипопол) и д-р Алесандро Лугари (консерватор в археологически парк „Колизеум“, Италия), както и Антон Чалъков (професионален фотограф) и д-р Ангела Пенчева (проектен координатор и програмен директор към ФБН) в сътрудничество с представители на местните общини, заснеха и описаха състоянието на съхраненост на обектите на територията на четирите общини. Събраната информация ще послужи за изготвяне на оценки и предписания за бъдещото им опазване. Тя ще бъде интегрирана и в базата данни на онлайн регистър за стенното монументално изкуство в България, който ще бъде създаден по проекта до есента на 2023 година като ключов инструмент за подпомагане на местните власти при изпълнение на политиките за култура, опазване и утилизация на монументалното изкуство в градска среда.

Снимки: Антон Чалъков