Лекция на проф. д-р Йорг Хаспел в София

Изкуството в сградите. Изкуството в градското пространство. Берлинският междинен баланс на следвоенното наследство

На 29.11.2023 проф. д-р Йорг Хаспел (председател на борда на Deutsche Stiftung Denkmalschutz) изнесе публична лекция на тема: „Изкуството в сградите. Изкуството в градското пространство. Берлинският междинен баланс на следвоенното наследство“.

Проф. Хаспел е имал нелеката задача да бъде държавен куратор на историческите паметници в Берлин в периода 1992-1998, период, в който започва оформянето на новият архитектурен облик на съвременната немска столица. По време на лекцията бяха показани и дискутирани множество образци за фасадно монументално изкуство, създадени след 1945 г. в източен Берлин, които след 1989 година имат различна съдба. Особено интересни бяха примерите за паметници, които са интегрирани частично или цялостно чрез иновативни архитектурни решения в съвременния облик на обединен Берлин. Някои решения за опазване и презентиране на българското фасадно монументално изкуство, безспорно могат да бъдат почерпени от споделения опит.

Лекцията привлече голям брой заинтересовани посетители, сред които предимно млади архитекти, представители на НИНКН и др.