Мозайка-пано (фасада), 140 СОУ Иван Богоров

  1. Номер в регистъра: 15

  2. Адрес: 140 СОУ „Иван Богоров“, ул. „Дико Илиев“ № 9, Ж.к. „Обеля” 2, район „Връбница”


  3. Координати:

   42.745500, 23.275222


  4. Автор: 


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: Мозайка-пано (фасада), 140 СОУ „Иван Богоров“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: Мозаечно пано с металопластика

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1986 г.


  11. Собственост на сградата: държавна собственост


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Мозайка с металопластика на фасадата на 140 СОУ „Иван Богоров“. Декоративна композиция в центъра, на която е разположена металопластика, заобиколена от мозайка – тип декоративна-опластична облицовка, изпълнена изцяло от естествен варовик, нарязан на едри модули с различна големина, дебелина и лицева обработка, които впоследствие са тонирани неравномерно с кафеникав на цвят патиниращ разтвор. Мозайката е положена с циментов разтвор върху градежната основа.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние:
   Наблюдава се общо повърхностно замърсяване, липса на голяма част от мозайката в центъра под металопластиката, която е запълнена с мазилка и боядисана в бяло, следи по повърхността на мозайката от оливане и накапване с червена боя.


  20. Консервация / реставрация: 


  21. Режими за опазване по ЗКН:
   Почистване, поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: 


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: 


  27. Възможност за наблюдение: 


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: