Две сграфита на фасадите на 148 ОУ Проф. Любомир Милетич и 157 ГИЧЕ Сесар Вайехо

  1. Номер в регистъра: 20

  2. Адрес: ул. „Слатинска“ № 35, ж.к. „Христо Смирненски“, район Слатина


  3. Координати:

   42.6862444, 23.3690192629


  4. Автор: Божидар Йонов


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: Две сграфита на фасадите на 148 ОУ „Проф. Любомир Милетич“ и 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо”


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: 

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1988-89 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Две сграфита на калканни стени на 148 ОУ „Проф. Любомир Милетич“ и 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо”, които се намират в един двор – едното на сградата на училището, а другото на физкултурния салон на гимназията. И двете сгради са с панелна конструкция, която донякъде определя днешното състояние на сграфитата. Представят декоративно-фигурални композиции решени в три цвята – черно, охра и бяло. В технико-технологично отношение сграфитата са изпълнени в три мазилкови слоя, положени последователно един върху друг, в градация от тъмно към светло.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: И двете сграфита са в изключително деструктирало състояние, особено изразено при това на физкултурния салон, със силно подкожушени и разслояващи се мазилкови слоеве, липса на адхезия с градежната основа, наличие на големи липси. В голяма степен причина за тези разрушения са панелните основи на двете сгради, като на местата на връзките на панелите са най-изявените деструкции. Сграфитото на стената на физкултурния салон е в непосредствена близост до спорната площадка и зад футболната врата, понася значителни удари с топка, който също застрашават неговата цялост и причиняват допълнителни разрушения.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Повърхностна и структурна стабилизация на мазилкови слоеве, укрепване, възстановяване на липси. Изолиране на сграфитото до спортната площадка с някаква преграда с цел предпазването му от удари. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: 


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: Училища


  26. Възможност за достъп: Неограничена


  27. Възможност за наблюдение: 


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: