Сграфито (фасада), Дневен център за възрастни хора Св. Марина

  1. Номер в регистъра: 6

  2. Адрес: ул. „Хайдут Велко“ № 5, Дневен център за лица с ментални увреждания „Света Марина”, ж.к. „Сердика“, район „Възраждане“


  3. Координати:

   42.69137751103475, 23.293396903110533


  4. Автор: Петя Вълчанова


  5. Вид на обекта: монументална декорация


  6. Наименование: Сграфито (фасада), Дневен център за възрастни хора „Св. Марина”


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1985 г.


  11. Собственост на сградата: държавна собственост


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Монументална стенопис (сграфито) на фасадата на сградата към двора. Сградата е била предназначена за детска градина (бивше ОДЗ № 27). Сграфитото е изпълнено в три цвята нанесени от тъмно към светло, тъмно червено, зеленикава умбра и бяло.


  18. Подпис / инициали на автора:


  19. Състояние:
   Сградата скоро е била санирана, поддържана е много добре. Сграфитото на калкана е обрамчено от изолация, която на места го застъпила. На повърхността се виждат 2 вертикални пукнатини и горе, на 15 см от края, една хоризонтална пукнатина. В долната част има следи от разслояване и опадане на повърхностните мазилки. Има надрасквания на букви, тип графити, следи и от течове, от дистанцията не може да се прецени дали част от зелено и червеното се разпрашават или следите са причинени от дъждове. Сравнително стабилно състояние, поне от дистанция.


  20. Консервация / реставрация: не


  21. Режими за опазване по ЗКН:
   Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: не


  23. Връзка с околната среда: 


  24. Първоначална функция на сградата:


  25. Настояща функция на сградата: Дневен център


  26. Възможност за достъп: 


  27. Възможност за наблюдение: 


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: