Две мозаечни пана на фасадата на 96 СУ Лев Николаевич Толстой

  1. Номер в регистъра: 13

  2. Адрес: 96 СОУ „Л. Н. Толстой“, ул. „Никола Беловеждов“ № 1, Ж.к. „Люлин“ 4, район „Люлин“


  3. Координати:

   42.71733483903161, 23.243464550926205


  4. Автор: 


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: Две мозаечни пана на фасадата на 96 СУ „Лев Николаевич Толстой“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: Мозайка

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1983 г.


  11. Собственост на сградата: държавна собственост


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Люлин, 96-то училище, две мозайки на фасадна стена, изпълнени изцяло от етествен камък, плочи от варовик с различна дебелина, нарязани на различни модули, някои от тях са глицовани. Tехнологичното изпълнение на мозайките не е прецизно, с излишно големи и непремерени фуги между елементите, подбраният едър модул на каменните елементи не е съобразен с начина на тяхното фиксиране към стената, т.е. свързващият разтвор не е предвиден да носи тази тежест, вследствие на което по цялата повърхност се наблюдава отделяне на тесери, процес, който продължава и в момента.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние:
   Мозайката е в нестабилно конструктивно състояние. Костатира се процес на отделяне на каменните елементи, които са доста едри и техжки и създават опасност за преминаването в близост до мозайката. Под нея е монтирано съоръжение, което да събира падащите елементи с цел обезопасяване. Явно мозайката се руши от доста време и това е наложило изграждането на съоръжението.


  20. Консервация / реставрация: не


  21. Режими за опазване по ЗКН:
   Стабилизиране на мозаечните елемнти, префугиране, възстановка на липсите. Периодично повърхностно почистване, поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: не


  23. Връзка с околната среда: Макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: училище


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: Неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: