Атлети

  1. Номер в регистъра: 19

  2. Адрес: Зала „Фестивална“, ул. „Манастирска“ №35, район „Слатина“


  3. Координати:

   42.6844624,23.3651047


  4. Автор: Галин Малакчиев, западна фасада. (Веса Войнска, Росица Мишева изглежда, според ЕИИБ, Т1,2 са автори на източната фасада – да се провери!)


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: „Атлети“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: Мозаечно пано релеф, видим бетон Декоративен релеф, западна фасада зала „Фестивална“

  9. Използвани материали: Бетон, отливане, монохромен


  10. Датировка: 1968 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Бетонопластика, „Атлети“, изработена от армирани бетонни панели с позитивно отляти фигури.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Наблюдава се повърхностно замърсяване, повърхностна ерозия на бетона, оголване на части от металната арматура в напреднала степен на корозия, по самите фигури виждаме следи като от втвърдена и пожълтява епоксидна смола или друг материал (остатъчен материал от калъпа или изолацията), в долната част има следи от монтажна пяна, осветително тяло и други елементи, поставени вероятно когато се оформяла фасадата на тези заведения.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Почистване, консолидация на бетонната повърхност, третиране на корозиралата арматура, отстраняване на следите от предишни монтажи. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: Макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: Спортна зала


  25. Настояща функция на сградата: Спортна зала


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: Неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: