Сграфито (фасада), ДГ №80 Приказна калина

  1. Номер в регистъра: 8

  2. Адрес: ул. „Видлич“ № 2, ДГ №80 „Приказна калина“, район „Красно село“


  3. Координати:

   42.680471, 23.291670


  4. Автор: Димитър Вълчев (Мути)


  5. Вид на обекта: монументална декорация


  6. Наименование: Сграфито (фасада), ДГ №80 „Приказна калина“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1986 г.


  11. Собственост на сградата: държавна собственост


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Сграфито на фасада от към улицата, няма подпис, няма датировка. Изпълнено в 5 цветни мазилки положени последователно една върху друга – черно, розово, два нюанс на охра и бяло, с видими следи от повърхностно оцветяване на някои участъци в зелено и червено.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние:
   Сграфитото е в доста добро състояние, може би има някакво повърхностно разпрашаване, защото се виждат следи, особено от черния цвят и следи от вади измити от дъждовете, потекли по бялата фасада. Сградата е санирана и сграфито е обиколено с изолацията, която се издава над него с 10 см. Оформено е добре, като изключим, че след тонирането с бяла боя е олято и окапано на няколко места. Не се наблюдават други разрушения, в стабилно състояние.


  20. Консервация / реставрация: не


  21. Режими за опазване по ЗКН:
   Повърхностно почистване, укрепване на разпрашаванията, поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: не


  23. Връзка с околната среда: 


  24. Първоначална функция на сградата:


  25. Настояща функция на сградата: Детска градина


  26. Възможност за достъп: 


  27. Възможност за наблюдение: 


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: