Сердика

  1. Номер в регистъра: 10

  2. Адрес: ул. „Сердика“ 18, район „Оборище“


  3. Координати:

   42.69972092231831, 23.32464103988114


  4. Автор: К. Станчев и Е. Босяцки


  5. Вид на обекта: монументална декорация


  6. Наименование: „Сердика“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1978 г.


  11. Собственост на сградата: частна собственост


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Сграфитото на южната стена на жилищна сграда изобразява „Кулата на южната крепостна стена на Сердика от II век бранила града до края на IV век“ както гласи поместения надпис. Подписано е К. Станчев, Е. Босяцки. Изградено е графично в два цвята – тъмно червено и бяло. В технико-технологично отношение сграфитото е изпълнено в два мазилкови слоя, положени последователно един върху друг, в градация от червеното към бялото.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние:
   Като цяло сграфитото е добре запазено, горната част изглежда по-светла и по-интензивна от долната, все едно е „освежавана“ чрез повърхностно тониране на бялото и червеното.


  20. Консервация / реставрация: 


  21. Режими за опазване по ЗКН:
   Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: не


  23. Връзка с околната среда: 


  24. Първоначална функция на сградата:


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: 


  27. Възможност за наблюдение: 


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: