Сграфито (фасада), 8 СОУ В. Левски

  1. Номер в регистъра: 9

  2. Адрес: ул. „полк. Георги Янков“ № 3, Ж.к. „Младост“ 1, 8 СОУ „Васил Левски“, район „Младост“


  3. Координати:

   42.662977736068655, 23.36412028189239


  4. Автор: 


  5. Вид на обекта: монументална декорация


  6. Наименование: Сграфито (фасада), 8 СОУ „В. Левски“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: мазилка


  10. Датировка: 70-те – 80-те г. на XX в.


  11. Собственост на сградата: държавна собственост


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 80 кв. м.


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Сграфитото на фасадата на СОУ „В. Левски“ е на историческа тематика, част от българската история. Решено е графично в 2 цвята – печена умбра и бежово-бяло, изпълнено е с двуслойна мазилка, долния слой видимо с много груба повърхност, горния с по-фина и добре изпердашена. Правено на 3 или 4 етапа, ясно се личат джорнатите, от горе надолу, по хоризонтала, се виждат снажданията на мазилката.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние:
   Сграфитото е в сравнително добро състояние. Наблюдаваните разрушения са в процес на разслояване на двата цвята мазилки в долната част на сграфитото и опадане на част от повърхностния слой. Вероятно върви процес там, но като цяло е в добро състояние.


  20. Консервация / реставрация: не


  21. Режими за опазване по ЗКН:
   Укрепване, стабилизация на мазилкови слоеве, възстановяване на липси, претониране на фасадата около сграфитото в подходящ нюанс, поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: не


  23. Връзка с околната среда: 


  24. Първоначална функция на сградата:


  25. Настояща функция на сградата: училище


  26. Възможност за достъп: 


  27. Възможност за наблюдение: 


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: