Откриване на изложба и лекция в Бургас

Новото наследство: състояние и проблеми

Второто поредно издание на изложбата: „Новото наследство: състояние и проблеми“ гостува в Културен център „Морското казино“ от 28.08. до 15.09.2023.

По време на откриването проф. д.н. Иван Кабаков, преподавател в Катедра „История и теория на културата“, Философски факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, изнесе лекция на тема: Вандализмът и изкуството на съвременните графити“. По време на презентацията бяха представени множество примери за графити в смисъла на „съвременно градско изкуство“ и такива, чиято характеристика се приближава по-скоро до „вандализъм“. Проф. Кабаков показа възможни решения, взаимствани от други европейски държави, които са успели успешно да интегрират графитите, с художествени характеристики в градска среда и същевременно са дали свобода на останалите творци да създават графити, но само в ограничени пространства.