Дискусионен форум

Проблемът „Новото наследство“

Актуално състояние и перспективи за развитие.

07 – 08 Декември 2022

Регионален исторически музей – София,
конферентна зала „Ларго“ (в подлеза на Министерски съвет)

Фокусът на анализите и дискусиите ще се базира върху правните и консервационно-реставрационните проблеми за опазването ФМИ и върху неговата социална и естетическа значимост в контекста на световното изкуство и местните специфики.

Програма & участници: