Посрещане на руските войни-освободители

  1. Номер в регистъра: 1

  2. Адрес: ул. „Стефан Стамболов“ 27, 5000 ж.к. Варуша-север, Велико Търново


  3. Координати:

   43.083980, 25.639161


  4. Автор: Благой Иванов


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: „Посрещане на руските войни-освободители“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1973 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Сграфитото покрива целият калкан на жилищна сграда на ул. „Стефан Стамболов“, с лице към панорамна площадка гледаща към реката и паметника на Асеневци. Композицията е фигурална, третирана изцяло декоративно и стилизирано. Сграфитото е изпълнено в четири слоя разноцветни мазилки положени последователно една върху друга в градация от тъмно към светло в червено, умбра и два нюанс на охра.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Сграфитото е в стабилно състояние, в горната част под покрива има следи от инфилтрационна влага, обезцветяване на ретуш и частично опадане на повърхностен мазилков слой.


  20. Консервация / реставрация: Графитото е „реставрирано“, по-скоро освежено през 2019 г. от екип оглавяван от художника Милен Джановски. Реставрацията е извършена непрофесионално, наблюдава се промяна във фактурата на финалния мазилков слой, както и в клорита. Вероятно е извършено повърхностно тониране на мазилковите слоеве.


  21. Режими за опазване по ЗКН: Отстраняване причинителите на влага, укрепване и стабилизиране на мазилкови слоеве, възстановка на липсите, реинтеграция на обезцветени ретуши. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: Макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: Хотел „Стамболов“ – къща за гости


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: Неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: