Заключителна кръгла маса и откриване на изложба в Пловдив: проект “Новото наследство”, финална фаза

Заключителната кръгла маса и откриване на изложба във финалната фаза на проекта “Новото наследство: подходи за опазване и комуникация на съвременното фасадно монументално изкуство в България”, се проведоха в Пловдив.

Лекция на проф. д-р Йорг Хаспел в София

Проф. д-р Йорг Хаспел изнесе публична лекция на тема: „Изкуството в сградите. Изкуството в градското пространство. Берлинският междинен баланс на следвоенното наследство“.

„Новото наследство: Изложбата „Състояние и проблеми“ – София

Откриване на изложбата в София: „Новото наследство: състояние и проблеми“

Третото поредно издание на изложбата „Новото наследство: състояние и проблеми“ беше представено в изложбена зала 2, зона „Ларго“ от 15.09. до 10.10.2023 в София.

Откриване на изложба и лекция в Бургас: "Новото наследство: състояние и проблеми"

Откриване на изложба и лекция в Бургас: „Новото наследство: състояние и проблеми“

Второто поредно издание на изложбата: „Новото наследство: състояние и проблеми“ гостува в Културен център „Морското казино“ от 28.08. до 15.09.2023 в Бургас.

Откриване на изложба във Велико Търново: "Новото наследство: състояние и проблеми"

Откриване на изложбата във Велико Търново: „Новото наследство: състояние и проблеми“

Първото издание на изложбата: „Новото наследство: състояние и проблеми“ се проведе в изложбени зали „Рафаел Михайлов“ от 14 юли до 8 август във Велико Търново.

Проблемът "Новото наследство"

Проблемът „Новото наследство“

Фокусът на анализите и дискусиите ще се базира върху правните и консервационно-реставрационните проблеми за опазването ФМИ и върху неговата социална и естетическа значимост в контекста на световното изкуство и местните специфики.