Велико Търново, Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ 02

„Въстанието на Асен и Петър“

Велико Търново, Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“

„Влизането на Ивайло в Търново“

Велико Търново, ОУ „Димитър Благоев“, мозайка

„Да гледаш и да виждаш“

Велико Търново, ВТУ корпус 5, мозайка

„Напред! Науката е слънце“, (Дипломна работа)

Велико Търново, мозайка „Щастливо детство“ 2

„Щастливо детство“

Велико Търново, мозайка „Щастливо детство“

„Щастливо детство“

Велико Търново, ОУ „Бачо Киро“, мозайка

„Науката е слънце“

Велико Търново, Университетска библиотека, сграфито

„Св. св. Кирил и Методий“