София, 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо”, сграфито

Две сграфита на фасадите на 148 ОУ „Проф. Любомир Милетич“ и 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо”

София, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

Керамична модулна пластика – фасада сграда „Гражданска защита“

София, 96 СОУ „Л. Н. Толстой“

Две мозаечни пана на фасадата на 96 СУ „Лев Николаевич Толстой“

София, с. Долни Богров, Модулно рисувано керамично пано

Модулно рисувано керамично пано, с. Долни Богров